Navigace

Úvod Aktuálně Zeměpis Výchova k občanství Výuka Zajímavé odkazy Doporučuji

Mgr. Klára Křížová

Milí rodiče, milí žáci,

na těchto stránkách najdete informace a podklady k mojí výuce.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na školní mail (kkrizova@1zdar.cz)

KONZULTACE - doučování probíhá v případě potřeby vždy ve středu od 7:00 nebo v jiný čas po domluvě.

INFORMACE K VÝUCE ZEMĚPISU:

1.Sešit, učebnice

 • žáci mají velký nelinkovaný sešit s lenochem a vlepují si do něj materiály, které dostanou v hodinách
 • zezadu do sešitu se píší samostatné práce a pětiminutovky, které mohou být známkovány
 • 1-2x za pololetí bude ohodnoceno vedení sešitu - jeho stav, úprava, zápisy (předtištěné zápisy obdržené v hodině žáci lepí do sešitu a slouží jim jako podklad na písemku / pokud žák chybí, zápisy si doplní, případně mě požádá a já mu je dám vytištěné - je nutné, aby si žák sám zjistil, co mu v sešitě chybí a v případě potřeby přijde, já mu zápisy a další materiály dodám - musí však vědět, o které zápisy a materiály se jedná )
 • žáci v rámci příprav na výuku využívají nové učebnice (nenechávat ve škole), mají zde spoustu obrázků, procvičovacích a opakovacích cvičení atd. - s učebnicemi i atlasy se zachází tak, aby vydržely i další roky

 

2. Písemné práce, ústní zkoušení

 • písemky se nedopisují, ale na danou látku mohou být žáci ústně dozkoušeni
 • přednostně jsou ústně zkoušení ti, kteří nepsali poslední písemku a také ti, kteří obdrželi špatnou známku z poslední písemné práce
 • pokud není určeno jinak, žáci píší písemné práce do speciálního písemkového sešitu - tento sešit je kdykoliv k nahlédnutí u mě v kabinetě (k zastižení jsem většinu přestávek) + pokud žáci mají zájem, obdrží i zadání písemné práce, aby se mohli ještě přesně podívat, kde udělali chybu + také mají možnost využít konzultací pro společnou opravu písemné práce

 

3. Referáty, prezentace

 • zejména u žáků vyšších ročníků (8. a 9. ročník) je vyžadován zpravidla jednou za pololetí referát/prezentace
 • konkrétní téma je přiděleno ve výuce (většinou si žáci losují) a je nutné tuto práci odevzdat elektronicky v zadaném termínu (vždy je minimálně 14 dní čas) a to na mail, který je žákům sdělen
 • hodnotí se tedy: odevzdání v termínu, uvedení autora, zdrojů, obrázky (ideálně mapka), obsah, úprava
 • pokud žák nemá možnost vypracovat doma, nebo si neví rady, může kdykoliv přijít a já mu s vypracováním ráda pomůžu
 • referáty by měly u žáků rozvíjet čtenářskou a počítačovou gramotnost, slovní projev a připravit žáky na obdobné aktivity na středních školách

 

4. Dobrovolné referáty

 • žáci mají možnost vypracovat referát na libovolné zeměpisné téma, který bude hodnocen známkou
 • hodnotí se: úprava, obsah, obrázky (ideálně mapka), uvedení zdrojů, autor
 • rozsah a forma: ručně psaný - vyplnit A4 (tedy tak 2/3 psaného textu + nadpis + obrázek (ten může být vytištěný) + autor + uvedení zdrojů)
 • tuto možnost, jak si eventuálně vylepšit známku, mohou žáci využít jednou za pololetí
 • termín odevzdání je pro první pololetí do 12.12. a pro pololetí druhé do 15.5

 

5. Výpisky ze shlédnutí dokumentu

 • žáci mají možnost odevdzat výpisky z dokumentu, na který se podívali
 • tipy na dokumenty jsou často napsané ve třídě na tabuli, nejvíce jich je na Prima Zoom a také na ČT2
 • může to být jakýkoliv dokument (cestopisný, přírodovědný), který jakkoliv souvisí se zeměpisem
 • očekávaná podoba: písemná, rozsah A4, uvést: název dokumentu, datum shlédnutí (vypracování), autor, výpisky (informace, které zazněly v dokumentu - minimálně 10 informací), na závěr vlastní komentář - co mě překvapilo, která informacě mě zaujala, co se mi v dokumentu ne/líbilo (mluvené slovo, kvalita snímků), závěrečné zhodnocení
 • tuto možnost, jak si eventuálně vylepšit známku, mohou žáci využít jednou za pololetí, termín odevzdání je shodný s termíny pro odevzdání dobrovolného referátu, tedy 12.12., resp. 15.5., po individuální domluvě předem lze odevzdat nejpozději do 7.1., resp. 3.6.

 

6. Ostatní

 • v každém ročníku bude přihlíženo k účasti na školním kole zeměpisné olympiády, nejlepší řešitelé každý rok obdrží malou odměnu a ti na prvních místech také "malou jedničku"
 • domácí úkoly jsou zadávány jen občas (vždy by měly být i v elektronické ŽK) a vyučující si značí, zda žák DÚ splnil nebo nikoliv, DÚ může být ohodnocen známkou (zpravidla má však menší váhu)

 

7. ZEMĚPISNÝ MAIL: zemepiszspalachova@seznam.cz (heslo: zemepis2018)

 • do mailu se žáci dostanou tak, jako by to byl jejich vlastní mail - zadají na stránkách seznam.cz jméno zemepiszspalachova@seznam.cz a heslo zemepis 2018
 • na tomto e-mailu naleznou žáci některé prezentace a další materiály použité ve výuce
 • na tento mail žáci nic neposílají
 • všechny materiály na mailu podléhají autorským právům a slouží pouze k procvičení učiva, tedy pro osobní potřeby žáků, jakékoliv jiné využití je zakázáno
 • žáci si z mailu stahují výhradně jen to, co je určeno pro jejich třídu - vždy přehledně určeno
 • žáci v mailové schránce nic nenastavují, pouze si stahují materiály pro ně určené!! žádné další akce v mailu neprovádějí!!

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
  Palachova 2189/35 , 59101 Žďár nad Sázavou
 • 566690411

Fotogalerie